fp-icons
 • 1
 • 2
 • 3

"Финарт" ЕООД е специализирано счетоводно предприятие по Закона за счетоводството и има успешна бизнес практика повече от 12 години.

Основната ни политика е да предлагаме професионални услуги на конкурентни цени от компетентен екип и с ангажимент към клиента.

 • Пълно счетоводно обслужване - абонаментно и еднократно;
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации;
 • Регистрации и дерегистрации по ЗДДС;
 • Представителство пред НАП, НОИ, НСИ;
 • Управление на персонала - личен състав и обработка на заплати;
 • Консултации по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси;
 • Анализ на счетоводни отчети и друга счетоводна информация;
 • Изготвяне на бизнес-планове и финансово-кредитни обосновки;
 • Регистрации и пререгистрации в Търговския регистър;
 • Административно и правно обслужване на дейността на бизнеса

Нашата работа се отличава с

 • Компетентност
 • Професионализъм
 • Конфиденциалност
 • Ангажираност
 • Експедитивност